Cafe The Town

PHẠM NGUYỄN cung cấp hệ thống CAMERA GIÁM SÁT cho chuỗi cửa hàng  Cafe The Town.

Cafe The Town 10/2 Trần Nhật Duật

Địa chỉ: 10/2 Đường Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Cafe The Town 10/24 Trần Nhật Duật

Địa chỉ: 10/24 Đường Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Le Cafe’ De Dinh

Địa chỉ: 106 Nguyễn Du,P Nguyễn Cư Trinh,Quận 1.

Trong khuôn viên Dinh Độc Lập