CHINLI TAWAN

Để quản lý thời gian sử dụng điện của chuyên gia người Đài Loan ở Chinli Phạm Nguyễn cung cấp hệ thống tổng hợp thông tin dựa trên ứng dụng của Thiết bị Nhà Thông Minh.

Thời gian triển khai

7 ngày. Bao gồm thi công, hoàn thiện hệ thống và bàn giao.

Khối lượng

Tổng cộng 40 phòng của quản lý cấp cao và chuyên gia đến từ Đài Loan và Việt Nam.