Hoàng Anh GiaLai

 

Thời gian triển khai

25 ngày thi công 3 Block.

7 ngày thi công camera hầm giữ xe

Khối lượng công trình

168 Camera IP POE và hệ thống quang Gigabits 3 khối nhà chung cư Giai Việt

14 Camera IP POE hầm giữ xe